ThinkSystem存储

Storwize V3700存储

Storwize V3700正面

 

Storwize V3700背面